دولت ما دولت تحول خواهد بود
دولت ما دولت تحول خواهد بود
مردم باید در این تحول نقش آفرینی کنند
    میانگین امتیازات ۵ از ۵
    از مجموع ۱ رای