سعیدجلیلی گزینه قطعی اصولگرایان
سعیدجلیلی گزینه قطعی اصولگرایان
سعیدجلیلی پس از کناره گیری از کارزار انتخاباتی ۱۳۹۶ اکنون به عنوان محتمل ترین گزینه اصولگرایان مطرح است

پس از اعلام نظر چندین فرد متنفذ در درون جریان اصولگرایی مبنی بر عدم ورود سیدابراهیم رئیسی و باقر قالیباف به عنوان روسای دو قوه به نظر می رسد، توافق بر روی سعید جلیلی به مراحل نهایی نزدیک شده است

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای