مجیدحسینی در سودای ریاست‌جمهوری
مجیدحسینی در سودای ریاست‌جمهوری
برخی از منابع خبری از احتمال کاندیداتوری سیدمجید حسینی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 خبر می دهند

سید مجیدحسینی دکترای علوم سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران  است.

وی سابقا به عنوان مشاور باقرقالیباف  در شهرداری تهران فعالیت می کرده است.

مجید حسینی این روزها با کلیدواژه مافیای کنکور شناخته می شود. وی سابقا مدیرعامل باغ کتاب تهران بوده است.

مجیدحسینی
سیدمجید حسینی