پیش بینی آشنا از انتخابات ۱۴۰۰
پیش بینی آشنا از انتخابات ۱۴۰۰
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:«‌دوره این دولت هم با همه ضعف‌ها و قوت‌ها مانند دولت‌های دیگر، به پایان می‌رسد.

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:«‌دوره این دولت هم با همه ضعف‌ها و قوت‌ها مانند دولت‌های دیگر، به پایان می‌رسد.

آن‌چه می‌ماند ایرانیان نیک‌اندیشی هستند که با درک آثار اختلافات و رقابت‌های بی‌حاصل کنشگران درون حکومت، این‌بار کسانی را انتخاب خواهند کرد که بتوانند در مسائل اساسی و راهبردی اجماع ملی ایجاد کنند.»