نظر ظریف در خصوص همکاری با رییسی و قالیباف - انتخابات ۱۴۰۰ | انتخابات 1400
نظر ظریف در خصوص همکاری با رییسی و قالیباف

نظر جالب جواد ظریف در خصوص حضور احتمالیش در دولت بعد